Hommage – Bilder från processen

Alf Norén följde och dokumenterade delar av den process som utmynnade i tillkomsten av ”Hommage”.
Bilderna är från inspelningen av Norrköpings symfoniorkester, fotograferingen av Sven-Bertil i Stockholm, genomgång med Peter Nordahl och Henrik Björlin i Stockholm samt från inspelningen hos Riksmixningsverket på Skeppsholmen.
Alla bilder är © Alf Norén.

600D140827-5775 600D140827-5792 600D140827-5788600D140827-5889F600D140828-6023_1200x800600D140828-5999_1200x800600D140914-6097_1200x800600D140914-6175_1200x800600D140915-6218_1200x800600D140915-6207_1200x800600D140915-6287_1200x800