Kategorier
Nyheter

Naturum Vänerskärgården

Foto: White arkitekter ABVictoriahuset, beläget intill Läckö slott, håller på att bli verklighet. Grunden lades sommaren 2010 och sedan hösten 2011 är bygget i full gång. Den som idag besöker området kan nästan se hur slutresultatet ska bli. Fasadpanelen har monterats i norr och väster och det stora trädäcket har försetts med trall. Om ett knappt halvår lämnar Statens fastighetsverk över naturumet till hyresgästen Stiftelsen Läckö slott. Invigning sker på vårkanten 2013.”

Foto: White arkitekter ABNu startar nästa stora projekt. På uppdrag av Stiftelsen Läckö Slott och med Kicki Rask, Frilansform AB i Lidköping, som projektledare, har AV-Studion fått i uppdrag att leverera ca 30 bildpel/videosekvenser som skall visas på bildskärmar av varierande storlek i Victoriahuset. Arbetet påbörjas nu i vår med en foto/filminspelning på Lurö och skärgården runt Lurö.

Foto: White arkitekter ABI september startar sedan produktionen av bildpelen/videosekvenserna. Allt ska vara leveransklart till månadsskiftet februari-mars 2013.

På Läckö Slotts hemsida finns information som kontinuerligt uppdateras. Klicka här för att komma dit.
På Statens Fastighetsverks hemsida finns mer information om projektet. Klicka här för att komma dit.
Foto/illustration: White View