Powerpoint

KLM, Ericsson, SCA, CashGuard och Telia är bara några av de kunder som fått hjälp med sina PowerPoint-presentationer. Erfarenheten är alltså stor av att lösa små som stora företags behov av att kommunicera. Både internt och externt.

PowerPoint har länge varit det program som de flesta valt för sina presentationer. Nu finns det sedan en tid ett mycket bra alternativ. Titta på den här filmen hur enkelt det är.20080722-3286FF